How toMicrosoft Windows

วิธีตรวจสอบว่า Windows 10 ของเราเวอร์ชั่นอะไร

หลายคนอาจจะคิดว่า Windows 10 นั้นคือระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นล่าสุดของทางไมโครซอฟท์ คำตอบนี้อาจจะถูกแต่อาจจะถูกแค่ครึ่งเดียว เพราะหลังจากที่ออก Windows 10 ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมาทาง Microsoft นั้นก็ออกอัพเดทมาเรื่อยเพียงแต่ไม่มีการเปลี่ยนชื่อเรียกหลักยังคงใช้เป็น Windows 10 ส่วน อัพเดทเราจะใช้ชื่อเรียกว่าเวอร์ชั่น เช่น Windows 10 version 1803 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนั่นเอง ( ยังมีโค้ดเนมซึ่งจะใช้เรียนเวอร์ชั่นที่มีการอัพเดทขนาดใหญ่เช่น 1803 คือ April 2018 Update )

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า Windows 10 ของเราเป็นเวอร์ชั่นอะไรอยู่ มาดูวิธีเช็คว่า Windows 10 ของเราเวอร์ชั่นอะไรกันเลย

1. กด Windows + R พิมพ์คำว่า winver ในช่อง Open แล้วกด Enter
2. จะแสดงหน้าต่าง About Windows และบอกว่า Windows 10 ของเรานั้นเป็นเวอร์ชั่นอะไร

ตรงไฮไลต์สีเหลืองแสดงเวอร์ชั่นของ Windows 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button