AppsMobile Apps

รวมลิ้งค์ดาวน์โหลด “Mobile Banking Apps” บนแอนดรอยด์สถาบันการเงินในไทย

ปัจจุบัน โมบาย แบงค์กิ้ง ค่อย ๆ เข้ามาลดบทบาทความสำคัญของสาขาธนาคารจริงลงเรื่อย ๆ ทั้งความสะดวกในการใช้งานรวมถึงโปรโมรชั่นจากห้างร้างที่ล้วนออกมากระตุ้นการจับจ่ายของผู้บริโภค วันนี้ทางเว็บ “เทคเซย์ไฮ” จึงขอรวมรวมลิ้งค์ดาวน์โหลดสำหรับ “Mobile Banking Apps” เวอร์ชั่น Android บน Google Play ของแต่ละเจ้าในประเทศไทยมาไว้ที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกลดเวลาในการค้นหา

SCB Easy โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
ดาวน์โหลดที่นี่

Bualuang mBanking ของ ธนาคารกรุงเทพ
ดาวน์โหลดที่นี่

K PLUS ของ ธนาคารกสิกรไทย
ดาวน์โหลดที่นี่

Krungsri Mobile Application (KMA) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ดาวน์โหลดที่นี่

Citibank TH ของ ซิตี้แบงค์ ไทยแลนด์
ดาวน์โหลดที่นี่

UOB Mighty Thailand ของ ธนาคารยูโอบี
ดาวน์โหลดที่นี่

TMB Touch ของ ธนาคารทหารไทย
ดาวน์โหลดที่นี่

KTB netbank ของธนาคารกรุงไทย
ดาวน์โหลดที่นี่

Thanachart Connect ของ ธนาคารธนชาติ
ดาวน์โหลดที่นี่

MyMo by GSB ของ ธนาคารออมสิน
ดาวน์โหลดที่นี่

BAAC A-Mobile ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
ดาวน์โหลดที่นี่

ปล. การใช้มือถือแอนดรอยด์ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผู้ใช้ควรหลีกเลี่ยงการ root เครื่องมือถือเนื่องจากในปัจจุบันบางธนาคารไม่อนุญาตให้มือถือที่รูทสามารถใช้แอพของธนาคารได้ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button